Welkom bij Hakkers

Alles in eigen huis

Constructief in waterbouw

Al 140 jaar innovatief op water & land

Op de grens van water en land

Hakkers heet u welkom

Op de grens van land en water zijn we helemaal thuis. Onze kennis en ervaring vertalen we in duurzame oplossingen die we zorgvuldig afstemmen op de wensen van opdrachtgevers en stakeholders. Onze opdrachtgevers weten het: op Hakkers kan je bouwen. Onze mensen denken mee, nemen verantwoordelijkheid en zijn echte teamspelers. Deskundig en betrokken leveren zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie en realisatie van grond-, bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken. Constructief in waterbouw is dan ook ons motto. Welkom bij Hakkers!

Nieuws

Hakkers ontvangt opdracht aanleg extra ligplaatsen Bernhardsluis
In het Amsterdam-Rijnkanaal ten noorden van de Prins Bernhardsluis te Tiel gaan wij voor Rijkswaterstaat drie nieuwe wachtplaatsen en een spudpaallocatie realiseren.

In totaal wordt er 620 m..

Actueel project

Keermiddel Tholen en dijkversterking Botshoofd
In het kader van “Ruimte voor de Rivier” dient het project “Waterberging Volkerak-Zoommeer” gerealiseerd te worden. Tijdens stormvloed worden de Oosterscheldekering, Haringvl..