Bagger- & grondwerken
Homepage > Disciplines > Bagger- & grondwerken

Bagger- & grondwerken

Typische projecten van Hakkers worden uitgevoerd op de grens van land en water. Vaak moet daarbij ontgraving en/of verontdieping plaatsvinden.

Een voorbeeld van de nieuwe uitdagingen is het project Lage Weide, te Utrecht. Na het aantreffen van explosieven is in nauw overleg met de opdrachtgever gezocht naar een veilige en duurzame oplossing. Voor voorkomende bagger- en grondwerkzaamheden beschikt Hakkers over gespecialiseerd materieel én de benodigde knowhow. Hakkers is gecertificeerd volgens BRL-7000 en beschikt over gepantserde kranen om op veilige wijze binnen een OCE-verdacht gebied te kunnen baggeren.

Door de specialistische kennis die is en nog steeds wordt verzameld, is Hakkers de geschikte partner voor het uitvoeren van reguliere én specialistische baggerwerken.