Ontwerp & Advies
Homepage > Disciplines > Ontwerp & Advies

Ontwerp & Advies

Hakkers is een veelzijdige organisatie. Een multidisciplinair team dat van alle markten thuis is en over alle waterbouwkundige expertisen kan beschikken. Wij hebben alles in eigen huis voor het verantwoord ontwerpen en uitvoeren van integrale projecten. Hierbij kunnen wij dienst doen als ontwerpbureau, maar kunnen wij tevens meedenken bij het opstellen van een eisenpakket, of zelfs een bouwteam vormen in de voorbereidende fase van een project. Om tot een optimaal product te komen, kan Hakkers B.V. als dé waterbouwkundig specialist niet vroeg genoeg worden ingeschakeld.

 

Ontwerp

Door in een vroeg stadium tot een constructieve samenwerking te komen, kunnen ontwerpkosten worden geminimaliseerd en risico??s in een vroeg stadium worden ondervangen. Daarbij draagt de Ontwerpafdeling verantwoording voor afstemming en coördinatie van het ontwerp. In overleg met de opdrachtgevende partij en neemt zij een leidende positie in ten opzicht van de constructeurs, de tekenaars en adviserende instellingen om te komen tot een ontwerp dat aan de gestelde normen en eisen voldoet.

Duidelijkheid is vanaf het begin één van de belangrijkste voordelen van die integrale aanpak. Zowel het projectteam van Hakkers als de opdrachtgever houdt voortdurend zicht op de planning, de fasering, de kwaliteit, de risico??s en de omgevingsaspecten. Met name de korte lijnen in de organisatie en de open communicatie met derden zorgen voor helderheid en zekerheid.

 

Engineering

Binnen Hakkers is veel kennis en ervaring aanwezig in de vorm van een eigen Engineering-afdeling. Door deze afdeling wordt zorg gedragen voor het uitwerken van bestektekening tot werktekeningen, maar tevens voor het uitwerken van een Programma van Eisen tot een gedetailleerd ontwerp. Door de ruime ervaring in de waterbouw kan met de opdrachtgever constructief worden samengewerkt bij het zoeken en realiseren van oplossingen.

 

Survey

Ter ondersteuning van het ontwerp en de uitvoering van de projecten heeft Hakkers in eigen huis een Survey-ploeg beschikbaar. Door de survey-afdeling wordt aan het begin van een project de basis gelegd door een inmeting van de situatie, daarna wordt assistentie verleend tijdens de uitvoering van de projecten, maar wordt ook zorg gedragen voor het inmeten van voltooide werken en het opstellen van As-built tekeningen. Zo vormt de Survey-afdeling gedurende het hele proces van ontwerp tot oplevering een onmisbare discipline. Daarnaast kan ondersteuning worden verleend bij het uitvoeren van baggerwerken, waarvoor de multibeam-peilboot Atlas is ingericht.