Hakkers in bedrijf
Homepage > Materieel > Kranen > Sennebogen 650 HD

Sennebogen 650 HD

50 tons heikraan, bijnaam The Beauty. Nieuw aangeschaft in 2012 ter vervanging van een oudere 50 tons draadkraan. Daarmee kan brandstof bespaard worden bij een snellere draai- en productietijd.
Inzet voornamelijk op heiwerk van damwand bij kanalen en lichtere kadeconstructies.