Hakkers in bedrijf

Trilblokken

Ten behoeve van het aanbrengen en trekken van stalen palen en damwanden alsmede houten palen beschikt Hakkers over diverse trilblokken. De moderne blokken zijn alle van het type hoogfrequent en hebben een variabel moment. Dit beperkt trillingsoverlast naar de omgeving.  De trilblokken kunnen worden voorzien van damwandklem, liniaal met pijpenklemmen, zware palenmuts. De beschikbare blokken varieren in capaciteit, waardoor per project het meest geschikte blok kan worden geselecteerd.

Hakkers beschikt over de volgende trilblokken:
  • PVE 25M
  • PVE 2312VM
  • PVE 24VM
  • PVE 2335VM
  • PVE 2350VM