Ons laatste nieuws

Definitieve gunning: Kade Aziehaven ZZ

Werkendam, 22 februari 2021


Afgelopen maandag hebben wij de definitieve opdracht gekregen voor project 'Kade Aziehaven'! Wij gaan dit project uitvoeren in opdracht van Port of Amsterdam.


Het werk betreft het aanbrengen van ca. 145 meter kade voor het afmeren van zeeschepen en binnenvaartschepen met bijbehorende vleugelwanden voor de overgangen naar de taluds. Achter de kade dient een kadeterrein gerealiseerd te worden met een diepte van circa 40 meter dat aan de zuidzijde aansluit aan het kavel van Bio Energy Netherlands. Dit terrein dient ontsloten te worden door een 7 meter brede toegangsweg met een lengte van circa 230 meter, ter vervanging van de huidige (deels platen) baan die daar nu ligt.