Ons laatste nieuws

Dijk in Den Oever begint vorm te krijgen

Den Oever - In Den Oever beginnen de vormen van de nieuwe dijk voor het eerst echt goed zichtbaar te worden. Op de dijk achter de Visafslag plaatsen wij nu de eerste innovatieve dijkbekleding.

In de periode 2017-2019 versterken wij met Van Oord Nederland BV in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Havendijk in Den Oever. De 900 meter lange dijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is niet hoog genoeg, waardoor er bij extreem weer te veel water over de dijk kan slaan. Ook voor de stabiliteit moeten we maatregelen treffen.

De dijk wordt voorzien van een getrapte dijkbekleding welke we in samenwerking met Witteveen+Bos hebben ontworpen. Het is namelijk een nieuwe innovatieve bekleding in de vorm van betonnen traptreden. Deze getrapte bekleding beperkt de golfoploop tegen de Havendijk, waardoor de verhoging van de bestaande Havendijk wordt beperkt.

De treden plaatsen wij nu, zodat het eerste stukje dijk op tijd klaar is voor de Flora en Visserijdagen 2018.