Duurzaamheid
Homepage > Over ons > Duurzaamheid

Duurzaamheid

In ons familiebedrijf heeft de zorg voor elkaar een belangrijke betekenis. Het welzijn en de belangen van medewerkers, zakelijke partners en aandeelhouders zijn bepalend voor onze bedrijfsvoering. De keuzes die wij vandaag maken, hebben invloed op toekomstige generaties en onze omgeving. Om de continu├»teit te waarborgen, moeten wij innoveren en ontwikkelen. De visie op duurzaam ondernemen van Hakkers Groep onderscheidt zes aandachtsgebieden op de themas Leefomgeving en Sociaal & Maatschappelijk. Op elk van deze aandachtsgebieden hebben wij onze ambitie bepaald.

Aandachtsgebieden behorende bij het thema Leefomgeving:
  • 1a. In actie voor het klimaat
  • 1b. Optimaliseren van grondstofgebruik
  • 1c. Behoud en herstel van de (natuurlijke) omgeving
Aandachtsgebieden behorende bij het thema Sociaal & Maatschappelijk:
  • 2a.  Veilige werkomgeving
  • 2b.  Verantwoordelijk werkgeverschap
  • 2c.  Regionale verankering en verantwoordelijkheid
U kunt onze visie op duurzaam ondernemen hier downloaden

CO2-Prestatieladder

Hakkers heeft zich ten doel gesteld om haar energiegebruik en gerelateerde CO2-emissies structureel te gaan reduceren en heeft daartoe doelstellingen en een energiemanagementsysteem opgezet. Relevante stukken met betrekking CO2-prestatieladder en het energiemanagement van Hakkers kunnen hier worden gedownload, door op onderstaande links te klikken. Tevens is informatie over ons energiemanagement te vinden op de website van SKAO: https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Hakkers_Groep_B_V

- CO2-bewust Hakkers Groep Niveau 5 (2020-2023)

A Inzicht


Footprints

- 3.A.1 Hakkers Groep Carbon footprint 2017
- 3.A.1 Hakkers Groep Carbon footprint 2018-H1
- 3.A.1 Hakkers Groep Carbon footprint 2018
- 3.A.1. Hakkers Groep Carbon Footprint 2019-H1
- 3.A.1. Hakkers Groep Carbon footprint 2019
- 3.A.1. Hakkers Groep Carbon Footprint 2020-H1
- 3.A.1. Hakkers Groep Carbon Footprint 2020
- 3.A.1. Hakkers Groep Carbon Footprint 2021-H1
- 3.A.1. Hakkers Groep Carbon Footprint 2021

CO2 Verslag

- 3A1-2A3-1B2-5C3 Halfjaarlijks CO2-verslag 2018-H1 Hakkers Groep
- 3.A.1-2.A.3-1.B.2-5.C.3 Jaarlijks CO2-verslag 2018 Hakkers Groep
- 3.A.1-2.A.3-1.B.2-5.C.3 Halfjaarlijks CO2-verslag 2019-H1 Hakkers Groep
- 3.A.1-2.A.3-1.B.2-5.C.3 Jaarlijks CO2-verslag 2019 Hakkers Groep
- 3A1-2A3-1B2-5C3 Halfjaarlijks CO2-verslag 2020-H1 Hakkers Groep
- 3.A.1-2.A.3-1.B.2-5.C.3 Jaarlijks CO2-verslag 2020 Hakkers Groep
- 3A1-2A3-1B2-5C3 Halfjaarlijks CO2-verslag 2021-H1 Hakkers Groep
- 3A1-2A3-1B2-5C3 Jaarlijks CO2-verslag 2021 Hakkers Groep

Scope 3 analyse

- 4.A.1 Ketenanalyse stalen damwand
- 4.A.1 Ketenanalyse duurzaamste keuze levensduur staalconstructie
- 4.A.1 Ketenanalyse Alternatieve Kadeconstructies
- 4.A.1 Scope 3 analyse Hakkers Groep B.V. 2019
- 4.A.1 Scope 3 analyse Hakkers Groep B.V. 2020
- 4.A.1 Scope 3 analyse Hakkers Groep B.V. 2021

Projecten met gunningvoordeel

- CO2 Plan van Aanpak GOVa Fase 6C - 2018
- CO2 Plan van Aanpak Merwedekanaal 2019-2021
- CO2 Plan van Aanpak GOVa Fase 7a - 2021
- CO2 Plan van Aanpak Quarleskade - 2022


B Reductie


- 3.B.1-4.B.1 Reductiedoelstellingen Hakkers Groep 2022-2024


C Transparantie


- 5.C.1 Definitieve versie Intentieverklaring Werkendam 06-11-2018
- Hakkers is onder de vlag van de Vereniging van Waterbouwers gecommitteerd aan de Green Deal Duurzaam GWW

D Participatie


- 3.D.1 Denktank Duurzaamheid Vereniging van Waterbouwers
- 3.D.1 Emissieloos Netwerk Infra
- 5.C.1 Definitieve versie Intentieverklaring Werkendam 06-11-2018