Opdrachtgevers
Homepage > Over ons > Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Onze portefeuille bestaat uit een grote diversiteit aan projecten, in opdracht van een groot aantal opdrachtgevers. Onze referenties laten zien dat op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau zowel private als openbare opdrachtgevers projecten succesvol afgerond worden.

Door een goede heterogeniteit in het portfolio leren wij van het werken onder een grote diversiteit aan omstandigheden, met diverse stakeholders en in zeer verschillende omgevingen. Daarnaast is het mogelijk om met private opdrachtgevers een duurzame relatie op te bouwen, gebaseerd op en vertrouwen en transparantie.

Het opdrachtgeverschap van deze verschillende partijen vraagt om flexibiliteit, maar biedt tegelijkertijd kansen om te leren van de verschillende benaderingen. Kwaliteitsboring met Systeemgerichte ContractBeheersing, het veiligheidsbewustzijn van onze petrochemische klanten, duurzaam inkopen door enkele lagere overheden, projectbeheersing door de grote hoofdaannemers; ze staan allen op hoog niveau en bieden ons aanknopingspunten om ons proces verder te optimaliseren en te flexibiliseren. Zo kan op elke vraag een passend antwoord worden gevonden.
Opdrachtgevers uit navolgende sectoren hebben reeds van onze diensten gebruik gemaakt.

- Rijkswaterstaat
- Waterschappen
- Provincies
- Gemeenten
- Particuliere (haven)exploitanten
- Petrochemische bedrijven
- Overige watergerelateerde bedrijven