Veiligheidsprogramma
Homepage > Over ons > Veiligheidsprogramma

Veiligheidsprogramma

Wij werken HAK

Binnen ons familiebedrijf is de zorg voor elkaar erg belangrijk. Het besef dat collega's op elkaar letten geeft een veilig gevoel. Het betekent dat je moet weten wat er fout kan gaan en met welke risico's je te maken hebt. Op die manier kun je er ook iets aan doen als er iets niet goed gaat: spreek elkaar aan en waarschuw elkaar. Dit geldt voor iedereen, van directie tot uitvoering en andersom!

Over veiligheid bestaat geen discussie bij Hakkers, maar het helpt wel om erover te praten.
Door te werken volgens ons veiligheidsprogramma 'Wij werken HAK', draag je bij aan onze belangrijkste principes. Dit verlangen wij van iedereen die voor de Hakkers Groep werkt: medewerkers, onderaannemers en toeleveranciers. HAK staat voor de belangrijkste zaken waar wij op veiligheidsgebied voor staan:

  • Helpen: Wij helpen elkaar om veilig te werken.
  • Aanspreken: Wij spreken elkaar aan en laten onszelf aanspreken.
  • Kennen: Wij kennen de gevaren en risico's van ons werk.

Algemene gedragsregels

Lifesaving Rules

Als onderdeel van ons veiligheidsprogramma 'Wij werken HAK' zijn onze eigen Lifesaving Rules opgesteld. Deze komen voort uit onze grootste risico's. Deze hebben we samen met onze medewerkers in 2021 opnieuw vastgesteld. De nadere invulling en bijbehorende afspraken zijn hier te downloaden.

Deze Lifesaving Rules zijn van groot belang om iedereen gezond thuis te laten komen van zijn/haar werk. Door naleving van deze regels helpen we elkaar veilig ons werk te doen en verminderen wij de kans op (ernstige) ongevallen. Spreek elkaar hier dus op aan!

  1. Ik stop het werk bij onveilige situaties.
  2. Ik neem een veilige werkpositie in.
  3. Ik gebruik geschikte middelen, op de juiste wijze.
  4. Ik overleg, denk na en weeg risico's af voor ik iets doe.
  5. Ik zorg voor een opgeruimde en toegankelijke werkplek.
  6. Ik draag altijd mijn PBM.

Downloads