Onze projecten

Klein Waterbouwkundig Onderhoud ZN - Sluis St. Andries

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Een 3-tal sluizen in Brabant en Limburg zijn toe aan onderhoud. Onderdeel van het project Klein Waterbouwkundig Onderhoud is Sluis St. Andries. In de periode van januari tot augustus 2020, voeren wij de onderhoudsactiviteiten uit op de drie locaties in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit artikel is enkel gericht op de werkzaamheden bij sluis St. Andries.


Projectdoel

Omdat de sluizen op drukke vaarroutes liggen, is het voornaamste doel het onderhoud uit te voeren waarbij zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart wordt veroorzaakt.


Werkzaamheden St. Andries

In de periode van 18 april t/m 26 april 2020 is de sluis in overleg met de opdrachtgever, vaarweg- en sluisbeheerder volledig gestremd. Door een volledige stremming van beperkte duur in te plannen, zijn de onderhoudsactiviteiten in ca. 9 dagen uitgevoerd. Gedurende deze stremming zijn er tevens door andere partijen werkzaamheden aan o.a. de sluisdeuren verricht, waardoor de sluis in 1 keer grondig is aangepakt.

Het onderhoud bestond uit het vervangen van 9 houten remmingpalen voor 9 stalen varianten in beide voorhavens. Vanwege de beperkte uitvoeringsperiode is er voor een aanpak gekozen waarin met 2 werksets aan beide zijden van de sluis is gewerkt. 

Door middel van een goed lopend uitvoeringsproces en tijdige onderlinge communicatie met de overige onderhoud aannemers, is het werk in de geplande stremmingperiode volbracht.