Onze projecten

Utrecht - Baggeren havens Lage Weide

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Binnen het programa Lage Weide vernieuwt de gemeente Utrecht het havengebied om het stijgende transportaanbod te kunnen faciliteren. Hakkers heeft binnen dit project een aantal kades vernieuwd en het baggerwerk in het Uraniumkanaal, de Mesonhaven, de Protonhaven en de Kernhaven uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn er bommen in de baggerspecie aangetroffen. Na onderzoek werd de haven binnen straal van 900 meter verdacht op Ongesprongen Conventionele Explosieven. Daarna is door Hakkers het OCE-baggeren uitgevoerd, met bepantserde baggerkraan vanaf de volledig toegespitste Dielis.
Middels containers is een afgeschermd terrein gemaakt waarbinnen het gebaggerde materiaal werd gezeefd. Door de zeefinstallatie werden mogelijke explosieven afgevangen, veilig opgeslagen en overgedragen aan de “Explosieve OpruimingsDienst” (EOD) van defensie.
Daarna zijn 21 meerpalen vervangen en hebben wij ruim 32.000 vierkante meter bodembescherming aangebracht.

Belangrijkste hoeveelheden:
  • 1.500 ton fysische verontreiniging
  • 119.000 m3 niet-OCE verdachte baggerspecie
  • 60.000 m3 OCE verdachte baggerspecie
  • 32.400 m2 zinkstuk
  • 22.900 ton breuksteen 10/60kg 
  • 2.600 m3 colloïdaal beton
  • 20 stuks meerpalen ø400mm - ø1000mm