Onze projecten

Rotterdam Maasvlakte - LNG Breakbulk Terminal

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Direct naast de Gate Terminal op de Maasvlakte in Rotterdam realiseert combinatie Van Oord – Hakkers een nieuwe kadeconstructie en havenbekken van de LNG Breakbulk Terminal.

De terminal is bedoeld voor overslag van LNG (vloeibare aardgas) naar kleine zeeschepen en binnenvaart ten behoeve van bijvoorbeeld re-export en bunkerschepen. De beide LNG terminals worden onderling verbonden via een pijplijn. De LNG terminals vormen het begin van een keten in Nederland en Noordwest-Europa. De LNG Breakbulk Terminal is in mei 2016 opgeleverd.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit 800.000 m� baggerwerk en het realiseren van 225 m combiwand met een kerende hoogte van 20 m. Hakkers verzorgt binnen de combinatie het gehele kadeconstructiewerk inclusief betonwerk en inrichting. Het grond- baggerwerk wordt verzorgd door Van Oord.


Belangrijkste hoeveelheden:
  • 225 m1 combiwand, 20,00 m kerende hoogte, palen � 1420 mm
  • Leveren en aanbrengen 288 stuks groutinjectieankers
  • 5.900 m3 betonwerk
  • 800.000 m3 baggerwerk
  • 9.500 m2 Bodembescherming
  • Leveren en aanbrengen kathodische bescherming
  • Leveren en aanbrengen fenderconstructies, ladders, bolders
  • Leveren en aanbrengen hemelwaterafvoer, drainagekoffer  

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u graag naar deze website: http://gate.nl/break-bulk/lng-break-bulk-project.html