Onze projecten

GOVa Traverse 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn wij met onze combinant Beens in februari 2016 gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch. In opdracht van Rijkswaterstaat vervangen wij over een lengte van ongeveer 9 kilometer de damwanden tussen de Henriëttesluis nabij Engelen en de kruising met het Máximakanaal nabij Den Dungen. Ook wordt het bodemniveau van de Zuid-Willemsvaart teruggebracht naar de ontworpen diepte.  

De meeste damwanden zijn aan het einde van hun levensduur of verkeren in slechte staat. Na het vervangen kunnen ze weer tientallen jaren mee. Om het bodemniveau van het kanaal terug te brengen naar de ontworpen diepte wordt op bepaalde delen van het kanaal bagger van de bodem verwijderd (100.000 m3), terwijl op andere delen het bodemniveau wordt aangevuld (ongeveer 6.000 m3). In december 2016 zijn de werkzaamheden gereed.  

Hinder
Wij hechten eraan om de hinder voor de omgeving en scheepvaart zo klein mogelijk te houden. Zo worden de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uitgevoerd en zet de aannemer speciale geluidsarme apparatuur in. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur, bij uitzondering en indien noodzakelijk tot 19.00 uur. Er worden geen wegen of fietspaden afgesloten en voor de scheepvaart leiden de werkzaamheden niet tot vertraging. Om de hinderbeperking kracht bij te zetten is het werk aangemeld bij de Stichting Bewuste Bouwers en wordt het project uitgevoerd op de hoogste trede (5) van de CO2-prestatieladder. Daarnaast zijn omwonenden en overige geïnteresseerden geïnformeerd door middel van brieven en een informatieavond (zie nieuwsberichten).  

Aanleiding werkzaamheden

Na de oplevering van het Máximakanaal is de Zuid-Willemsvaart traverse Den Bosch begin 2015 van Rijkswaterstaat overgedragen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt, in het kader van die overdracht, nog de oevers en bodem op orde gebracht. Door dit onderhoud blijft het kanaal ook komende jaren op een veilige wijze beschikbaar.  

Groot onderhoud Vaarwegen
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verricht verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de Brabantse- en Limburgse kanalen en op de Maas. Deze werkzaamheden dragen bij aan een vlotte en veilige doorstroming op de vaarwegen. Veel van deze projecten worden uitgevoerd onder de noemer Groot Onderhoud Vaarwegen. Bij deze projecten is Hakkers al voor het 6e jaar betrokken.
Kijk op www.rws.nl/gova voor meer informatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).