Onze projecten

Remming- en geleidewerken IJsselmeergebied

Opdrachtgever: Sherpa vof (Croon/Arcadis)

In opdracht van combinatie Sherpa voert Hakkers onderhoud uit aan de steigers en remmingwerken in het IJsselmeergebied. Wij vervangen daarbij bijna 800 strekkende meter aan steigers en remmingwerken aan de sluizen in de Afsluitdijk.

Achtergrond
In opdracht van Rijkswaterstaat PPO verrichten Croon Elektrotechniek en ARCADIS Nederland, verenigd in de combinatie SHERPA v.o.f., het regulier alsook het groot onderhoud aan de infrastructuur rond het IJsselmeergebied. Dit leidde dit jaar tot diverse werktuigbouwkundige, civiele en elektrotechnische renovaties. De sluizencomplexen zijn gelegen in Den Oever en in Kornwerderzand. Sinds begin jaren  '30 zijn de sluizen in bedrijf.
Meer Informatie is hier te vinden.

Asset management
Hakkers gaat voor Sherpa alle drijvende steigers en vaste remmingwerken ontwerpen, prefabriceren en op locatie aanbrengen. Vooraf zorgen we dat alle bestaande constructies geammoveerd zijn. Gedurende het ontwerptraject hebben wij uitgebreid met Sherpa en Rijkswaterstaat samen gewerkt om te komen tot een optimaal ontwerp binnen de hoge standaarden. Daarbij worden alle ontwerpkeuzes  gemaakt op basis van Life Cycle Cost (LCC), waardoor Sherpa zeer efficient Asset management kan uitvoeren.

Stremming
Een gedeelte van de werkzaamheden zal plaats vinden gedurende twee zes weken tellende stremmingen. De eerste stremming zal 21 maart van start gaan in de Lorentzsluis, aan de Friese zijde van de Afsluitdijk. Gedurende de stremming zijn alle hens aan dek om tegelijk voor de sluis en de brug (rijksweg A7) diverse geleidewerken te vervangen.
Na de bouwvak volgt de stremming aan de Stevinsluis waarbij hetzelfde trucje nogmaals wordt uitgevoerd.