Onze projecten

Delft - Oeververvanging

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

De Delftse Schie slingert al eeuwen lang om de binnenstad van Delft. De komende periode gaat Hakkers daar de houten damwanden over een lengte van drie kilometer vervangen voor een stalen damwandconstructie.

Samen met onze partners Beens Groep werken we aan het ontwerp, het omgevingsmanagement en de uitvoering van deze klus. Het is een bijzondere opdracht omdat we rondom de binnenstad van Delft op een smalle vaarweg aan het werk zijn. Op sommige plaatsen gaat het scheepvaartverkeer vlak langs de pontons waarop we werken. Er is ook sprake van veel verschillende belanghebbenden. Onder meer een aantal bewoners waarbij we zelfs in de achtertuin aan het werk gaan omdat hun grond aan de Schie grenst. De Schie stroomt door 1 van de oudste cultuurlandschappen van Zuid-Holland. Hij mondt uit in de Nieuwe Maas bij Rotterdam. Geen wonder dus dat de vaarweg druk bevaren wordt.

De hinder voor het verkeer wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Door werkzaamheden slim te plannen is de vaarweg minimaal gestremd. Aan beide zijden van de Schie wordt eerst de oude houten damwand verwijderd. Daar komt een stalen wand voor in de plaats. Aan de bovenzijde wordt die afgedekt met een glooiing van zetstenen. Op enkele plaatsen wordt dat een gemetselde kademuur. Er zijn onder water veel kabels en leidingen die door middel van overkluizingen door de nieuwe damwand gevoerd gaan worden. In totaal kruisen we de ondergrondse infra ruim 100 keer. We hebben in de voorbereiding alle plekken in kaart gebracht.

Ook monumentale bomen aan de waterkant zorgen voor een complicerende factor. Voor de door de provincie Zuid-Holland verstrekte opdracht zetten Hakkers en  Beens Groep een aantal pontons, een damwanddrukmachine en heimachines in de binnenstad van Delft in. In het dichtbevolkte gebied zal beheerst gewerkt worden. We passen intensief risicomanagement toe. Er worden bijvoorbeeld ruim honderd panden gemonitord op mogelijke trilschade tijdens het plaatsen van de damwand.

De werkzaamheden zijn gestart aan het einde van 2017 en duren in totaal bijna 2 jaar. Het traject is in 3 deeltrajecten verdeeld. De planning is er op gericht dat we eind 2019 klaar zijn.

Hakkers is sinds enkele jaren gecertificeerd als Bewuste Bouwer. Ook dit project voeren wij uit met minimale hinder. Als er toch vragen of klachten ontstaan, kunt u die kwijt op de site van Bewuste Bouwers.

Voor aanvullende informatie kunt u ook terecht op de site van de Provincie Zuid-Holland.