Onze projecten

Den Oever - Dijkversterking

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De 900 meter lange Havendijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterken wij met Van Oord in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk. Na de versterking van de dijk, moet de waterkering voor een periode van 50 jaar voldoen aan de nu geldende normen.

De dijkversterking bestaat uit een verhoging en buitenwaartse verbreding van de Havendijk. De toekomstige waterkering is in de eindsituatie maximaal 1,5 meter hoger dan de bestaande Havendijk. Het extra ruimtebeslag op het haventerrein bedraagt circa 6 tot circa 14,5 meter. Hakkers ontwerpt en plaatst alle damwandwanden, verankeringen en realiseert een volledig nieuwe coupure.

Aan de binnenzijde van de dijk komt, voor het waarborgen van de stabiliteit, een verticale constructie bij de binnenteen. Op het buitentalud in de Vissers- en Noorderhaven wordt een nieuwe innovatieve bekleding aangebracht in de vorm van betonnen traptreden. Deze getrapte bekleding beperkt de golfoploop tegen de Havendijk, waardoor de verhoging van de bestaande Havendijk wordt beperkt. Aan de buitenzijde komt een keerwand om het extra ruimtebeslag op het haventerrein te beperken. Bovenop de dijk komt een doorlopend wandel- en onderhoudspad van minimaal drie meter breed.

De Dijkversterking heeft effecten op het gehele dorp: de Visserij, industrie, bewoners en recreanten in het dorp maken gebruik van de dijk. Bij onze aanbieding is het uitgangspunt geweest dat met de winkel open gewerkt wordt. Dit houdt in dat de dagelijkse werkzaamheden op het haventerrein doorgang kunnen vinden, al dan niet in aangepaste vorm. We hebben daarom een fasering opgesteld waarbij alle functies in en om de haven volledige doorgang kunnen vinden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het HHNK (https://www.hhnk.nl/dijkdenoever)