Onze projecten

Rotterdam Maaskade

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam vervangt Hakkers op het Noordereiland 500 meter kademuur. Onze visie om maximaal in te zetten op het voorkomen van hinder naar de omgeving is beloond met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De oorspronkelijke kade komt uit 1892 en voldoet niet meer aan de hedendaagse technische eisen. Over 40 meter is de kade verzakt. Het Havenbedrijf heeft de situatie aangegrepen om de volledige kade van 500 meter te vervangen en te verhogen om daarmee de waterveiligheid te vergroten. Het Noordereiland staat gemiddeld 1 keer per jaar onder water.

Door de huidige kade te verhogen wordt naar verwachting de kans op overstroming van de Maaskade verkleind tot 1 keer in de tien jaar. Het werk bestaat uit het vervangen van een kademuur van 500 strekkende meter. De huidige wand, bestaande uit basaltmetselwerk, gefundeerd op houten palen, dient grotendeels verwijderd te worden. Daarna brengen wij een nieuwe stalen damwand aan, voorzien van groutankers. Om het geheel weer een authentieke uitstraling te geven werken we de kade af met voorhangschorten voorzien van het oude basaltmetselwerk. Tevens herstellen we de achterliggende riolering en bestrating. Om te zorgen dat de schepen veilig kunnen aanleggen, baggeren wij de hele kade tot een diepte van 3,65 meter onder NAP uit. Daarmee is de kade geschikt voor schepen met een diepgang tot 1,90 meter.

Het Havenbedrijf en Hakkers willen hinder van de (bouw)werkzaamheden aan de Maaskade voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Belangrijke aspecten: het waarborgen van de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers, bescherming van de gebouwen en in het bijzonder de monumentale panden, bescherming van de bomenrij, het minimaliseren van de hinder (geluid, trillingen, stof) en het minimaliseren van de parkeerhinder op de kade. We hebben om die reden in de aanbieding veel aandacht besteed aan de hinderbeperkende maatregelen, zoals het drukken van damwand met Jetmix, aangepaste werktijden en geluidswerende bouwhekken. Om onszelf te toetsen passen we een zeer uitgebreid monitoringsprogramma toe en corrigeren we indien nodig.

Wij zijn in december 2018 gestart met de werkzaamheden en ronden deze in december 2019 ook weer af. We werken vanaf het water maar transporten ook alles via het water. We passen een uitgekiende fasering toe, zodat we de parkeerdruk te minimaliseren.

Tevens heeft het havenbedrijf hier een film over het project gepubliceerd op Youtube.