Onze projecten

Groot onderhoud Vaarwegen fase 6C

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn wij met onze combinant Beens Groep begin 2019 gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. Hierbij wordt er op de Zuid-Willemsvaart gewerkt tussen Nederweert en Veghel en op het Wilhelminakanaal worden er tussen Tilburg en Beek en Donk werkzaamheden uitgevoerd. In totaal vervangen wij, verspreid over een 50-tal deellocaties, ongeveer 12 kilometer damwand en worden er diverse Fauna Uitstap Plaatsen (FUPs) aangebracht. Hierbij wordt er ongeveer 6.500 Ton staal aangebracht.

Beperken van hinder 
Wij hechten eraan om de hinder voor de omgeving en scheepvaart zo klein mogelijk te houden. Zo worden de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uitgevoerd en zetten wij speciaal geluidsarm materieel in. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur, bij uitzondering en indien noodzakelijk tot 19.00 uur. Door onze aanpak sluiten wij geen wegen of fietspaden af en voor de scheepvaart leiden onze werkzaamheden niet tot vertraging.
Om de hinderbeperking kracht bij te zetten hebben wij het werk aangemeld bij de Stichting Bewuste Bouwers en wordt het project uitgevoerd op de hoogste trede (5) van de CO2-prestatieladder. Daarnaast zijn omwonenden en overige geinteresseerden geinformeerd door middel van brieven en informatieavonden.   

Groot onderhoud Vaarwegen
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verricht verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de Brabantse- en Limburgse kanalen en op de Maas. Deze werkzaamheden dragen bij aan een vlotte en veilige doorstroming op de vaarwegen. Veel van deze projecten worden uitgevoerd onder de noemer Groot Onderhoud Vaarwegen. Bij deze projecten is Hakkers al voor het 10e jaar betrokken. In deze periode hebben wij:
  • 78 km damwand vervangen;
  • 20.000 SI-ankers aangebracht;
  • 1500 m aan wachtplaatsen voor schepen gerealiseerd;
  • ruim 127.000 m3 (sanerings)baggerwerk uitgevoerd.
Kijk op www.rws.nl/gova voor meer informatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).