Onze projecten

Herstel kades Merwedekanaal: Utrecht & Nieuwegein

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Meerdere kades van het Merwedekanaal in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein zijn instabiel en het maaiveld vertoont grote spoelgaten. Dit blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Door tijdens de aanbesteding in te zetten met onder meer verschillende hinderbeperkende maatregelen en een planning welke rekening houdt met de omgeving, beoordeelde Rijkswaterstaat ons met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het project behelst meer dan 700 meter kade en is momenteel in uitvoering.

Projectdoel
De belangrijkste projectdoelstelling van dit project is het ontwerpen en vervangen van kades in het Merwedekanaal ter hoogte van de Muntbrug in de gemeente Utrecht en bij de Herenstraat in de gemeente Nieuwegein, waarbij:
  • een kwalitatief hoogwaardige kade met authentieke uitstraling is gerealiseerd met een veilige en soepele uitvoering;
  • de omgeving tevreden is over de werkzaamheden en alles wat daarbij hoort;
  • opdrachtgever en opdrachtnemer een goede samenwerking ervaren.

Uitdaging
Honderden kabels en leidingen (K&L) kruisen de bestaande kadeconstructie en uiteraard is het doel om alle kades te vervangen zonder schade te veroorzaken bij de K&L. Dit is een hele uitdaging, want in de meeste gevallen is de ligging van de kabel niet bekend. Ook is niet altijd duidelijk wat de inhoud van een zinker is, wie de beheerder is en of de K&L nog in functie zijn. We vinden zelfs zinkers die niet in KLIC staan! Sommige kruisingen lopen dwars door de huidige kadeconstructie, of bevinden zich maar net onder de waterbodem.

Dit vraagt om unieke en specialistische oplossingen. In samenwerking met Rijkswaterstaat en verschillende beheerders maken we voor iedere kruising een uniek ontwerp met uitvoeringswijze. Ook benutten we de kansen om oude K&L direct te ruimen.

Hinder beperken
De werkzaamheden bevinden zich in binnenstedelijk gebied. We willen hinder van de werkzaamheden voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Belangrijke aspecten hierin zijn het waarborgen van de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers, bescherming van (monumentale) gebouwen en omliggende infrastructuur en bruggen, behouden van bomen op de kades en het minimaliseren van zowel geluidshinder, trillingshinder als stofhinder. 

De genomen maatregelen zijn onder meer het drukken van damwanden (in plaats van trillen), uitvoeren met aangepaste werktijden, aangepaste fasering en planning aanhouden, (vrijwel) alles uitvoeren vanaf het water, een volledig trillingsvrije werkmethode toepassen en geluidsarm materieel inzetten. We controleren het effect van de maatregelen met monitoring, ook polsen we regelmatig de stemming in de omgeving. We corrigeren onze maatregelen indien nodig.

Voor meer informatie kunt  u contact opnemen met het projectteam via merwedekanaal@hakkers.com of een bezoek brengen aan https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/merwedekanaal-herstel-kades/. Ook bent u iedere dinsdagochtend tussen 10 en 11 uur welkom in ons bouwspreekuur in de bouwkeet.