Welkom bij Hakkers

Alles in eigen huis

Constructief in waterbouw

Op de grens van water en land

140 jaar innovatie

Hakkers heet u welkom

Op de grens van land en water zijn we helemaal thuis. Onze kennis en ervaring vertalen we in duurzame oplossingen die we zorgvuldig afstemmen op de wensen van opdrachtgevers en stakeholders. Onze opdrachtgevers weten het: op Hakkers kan je bouwen. Onze mensen denken mee, nemen verantwoordelijkheid en zijn echte teamspelers. Deskundig en betrokken leveren zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie en realisatie van grond-, bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken. Constructief in waterbouw is dan ook ons motto. Welkom bij Hakkers!

Nieuws

Drijvende zonnepanelen: energie- en waterbeheer
Onlangs ondertekenden Waterschap Rivierenland, Blue 21, Hakkers en de TU Delft een overeenkomst voor de realisatie van een revolutionaire manier van het winnen van zonne-energie op water.

<..

Actueel project

Delft - Oeververvanging
De Delftse Schie slingert al eeuwen lang om de binnenstad van Delft. De komende periode gaat Hakkers daar de houten damwanden over een lengte van drie kilometer vervangen voor een stalen damwandcon..