Bedrijfsprofiel
Homepage > Over ons > Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Op de grens van land en water zijn we helemaal thuis. Onze kennis en ervaring vertalen we in duurzame oplossingen die we zorgvuldig afstemmen op de wensen van opdrachtgevers en stakeholders. Onze opdrachtgevers weten het: op Hakkers kan je bouwen. Onze mensen denken mee, nemen verantwoordelijkheid en zijn echte teamspelers. Deskundig en betrokken leveren zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie en realisatie van grond-, bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken. Constructief in waterbouw is dan ook ons motto. Welkom bij Hakkers!

 

Proactief

Hakkers speelt proactief in op de vraag van de opdrachtgever. Kwaliteitsborging, transparante projectbeheersing en integrale veiligheid: in alle opzichten kunnen we aan uw eisen voldoen. We stellen een team samen dat helemaal is afgestemd op uw project. Een team dat het project voortvarend aanpakt en u volledig ontzorgt. Opstellen van het programma van eisen? Ontwerpen? Beheersen van omgevingsaspecten? Advies bij of aanvraag van vergunningen? Een multidisciplinair complex project? Wij hebben de specialisten.

 

Integrale aanpak

Hoe eerder u Hakkers inschakelt, hoe meer Hakkers voor u kan betekenen. In een integraal project kunnen we ontwerp en uitvoering optimaal op elkaar afstemmen. Al in de ontwerpfase profiteert u van de integratie van onze uitvoeringsexpertise. Door direct de juiste ontwerpkeuzes te maken, kunnen we besparen op de totale bouwtijd en bouwkosten van het project.

We leveren het project volgens afspraak op: veilig, op tijd, binnen het budget en met de vereiste kwaliteit. U kunt ervan op aan. Net zoals het vanzelf spreekt dat we ons ontwerp en de uitvoering afstemmen op uw operationele activiteiten, waarbij we de hinder voor de omgeving, het milieu en de natuur minimaliseren.

Onze referenties laten zien dat de afspraken worden nagekomen. Bovendien tonen ze dat we voldoen aan overige criteria van onze opdrachtgevers, zoals risicobeheersing, omgevingsmanagement, duurzaamheid en integrale veiligheid.

 

Duidelijkheid en zekerheid

Het traject is van begin tot eind helder. In alle fasen communiceert het projectteam open en direct met u. Loopt het project nog volgens planning? Wat is de status van de vergunningen? Hoe verloopt de communicatie met omwonenden? Middels gedetailleerde rapportages geven wij u inzicht in onze procesbeheersing. Transparantie en zekerheid: ook dat zijn voordelen van samenwerken met Hakkers.